bilcross-shop.com

Motorsport

Innjustering av kam Volvo B23/230

 

1. Før kam`n monteres!!!! Still motorn sånn at ingen stempel er "på topp" ( kan bøye ventiler)

2 Juster inn ventilklaring ihht kamaxel-produsentens spec .( mindre klaring er ikke heldig for kammens "totale oppførsel")

3 Grov juster kammen. Still sylinder 1 i topp, (motorn på 0 grader). Dobbeltsjekk alltid ved å kjenne i plugghullet med et skruejern. (benyttet deksel fra div motorer, klaring i kile etc kan endre dette mange grader i forhold til org hakk i reimskive) .

Da skal begge ventiler være like mye nedtrykket.
Dra rundt motorn og dobbelt sjekk at alt stemmer. Gjør det for hand så at du kjenner om noe har blitt feil.

4 På våre kammar angir vi en verdi, eksempelvis på månen 7 kammen : 3.9mm. Dette angir hvor mye sylinder 1. sin innsugsventil skal væra nedtrykkt når stempel er på topp og sylinder 4 har begge ventiler stengt.

5 For å få fram dette målet stiller man kammen sånn at begge nockene på sylinder 1 står uppover. Ta et mål med skyvlære fra ventilkåpepaknings kanten ned til kanten på sylinder 1 sin innsugs-trycker. ( ex 37mm). Dra runt motorn for hand til syl 1 sitt stempel er eksakt på topp( motorn på 0 grader)
Ta nå et nytt mål. Er alt riktig justert skal det vise (for månen 7) 3.9 mm mer( ex 40.9mm)

6 Forsøk å komme så nære som mulig angivet verdi. 0.3 mm eller mere mærkes i bromsbänken!!!
Verdiene vi angir på kammene er de vi har fått av de som har slipet kammene og av erfaringer vi har fått i bromsbänken.
Vil noen prøve egne innjusterninger skjer det på egen risiko....

Mvh Team Bilcross shop.